Masz pytania? Zadzwoń!
+48 32 413 07 09

Baza Gospodarki Niskoemisyjnej

Oprogramowanie chmurowe do zbierania i analizy danych dot. energii i gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Zostaw kontakt - prześlemy szczegółową ofertę udostępnienia oprogramowania wraz z danymi dla wybranej gminy.

- pole wymagane

Oferta dla samorządów - aplikacja wspomagająca ewidencję i analizę danych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz energii w gminach.

Jak aplikacja Baza Gospodarki Niskoemisyjnej może pomóc Twojej gminie?

Baza Gospodarki Niskoemisyjnej jest w pełni zautomatyzowana i dostępna online.

icon4

Wygodna praca

ticker
Równoległa praca za pośrednictwem sieci Internet na dowolnym komputerze w dowolnej lokalizacji lub dostęp ograniczony do komputerów z okre- ślonego adresu IP.

Dostęp na podstawie indywidualnego loginu i hasła przeznaczonego dla wskazanych użytkowników, szyfrowane i bezpieczne połączenie.

Integracja z Google Maps oraz Google Street View.

Możliwość importu danych budynków z zasobów EGiB.

icon1

Szybka edycja

ticker
Gotowe formularze do wprowadzania danych oraz wzory raportów.

Automatyczne wykorzystanie słowni- ków do wyboru wartości w poszcze- gólnych polach.

Automatyczna weryfikacja poprawno- ści wprowadzanych danych.

Możliwość indywidualnego określenia parametrów opisujących poszczególne rekordy (gospodarstwa domowe, przedsiębiorców, oświetlenie uliczne, etc.) specyficznych dla Gminy.

icon2

Szczegółowe analizy

ticker
Automatyczne wyliczanie efektu ekologicznego za każdy rok z osobna na bazie wprowadzanych danych.

Szczegółowe, pogłębione analizy produkcji i zużycia energii w całej gminie, także w zakresie budynków, oświetlenia, rolnictwa i transportu.

Zgodność bazy adresowej z rejestrem TERYT.

Możliwość eksportu danych z Bazy PGN do formatów CSV i XLS.

Możliwość integracji z systemem GIS.

icon3

Dopasowanie do potrzeb

ticker
Spełnienie wszystkich wymagań dot. bazy emisji w zakresie sporządzania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Spełnienie wymagań i wykorzystanie do ewidencjonowania i wyliczania efektów w programach PONE oraz integrację z bazą ewidencji inwestycji w tych programach, stanowiącą podstawę do rozliczania projektów w WFOŚ.

Opcjonalna integracja z aplikacjami mobilnymi do komunikacji z miesz- kańcami (w zakresie np. gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej itp.).

Dostępne funkcje aplikacji mogą być dodatkowo poszerzane na życzenie Klienta. Co istotne Baza Gospodarki Niskoemisyjnej może stanowić jeden z elementów obszarowego zarządzania energią.

Podstawowe funkcje Bazy Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wprowadzenie i przeglądanie danych w grupach: Obiekty, Źródła energii/paliwa, Transport, Inwestycje (Inwestycje niepowiązane) oraz Ankiety (Dane i ankiety źródłowe).

Wprowadzenie i przeglądanie danych

Bardzo szczegółowy moduł dotyczący ewidencji budynków, pozwalający w dalszej kolejności na generowanie standardowych oraz specjalistycznych raportów. Baza umożliwia również szybkie przechodzenie pomiędzy kolejnymi budynkami rozmieszczonymi na danej ulicy z możliwością ekspresowej edycji oraz weryfikacji ich danych.

Ewidencja budynków gminnych i ich modernizacji

Przeglądanie wprowadzonych danych jest łatwe i intuicyjne, dzięki wbudowanej wyszukiwarce.

Przeglądarka obiektów i inwestycji gminnych

Dostępne są również praktyczne opcje filtrowania danych.

Filtrowanie danych dot. niskiej emisji

Otrzymane wyniki można sortować zgodnie z potrzebami.

Sortowanie danych - niska emisja, PGN

Oprogramowanie udostępnia opcje generowania i pobierania warstwy GIS - na podstawie uzupełnionej Bazy PGN i wpisanego roku generuje warstwę, którą można załadować do zewnętrznych programów GIS. Pliki przedstawiają dane o zużyciu energii użytkowej i emisji CO2. Dodatkowy przycisk „Ulice do importu” generuje listę ulic w danej gminie na podstawie bazy TERYT. Plik służy do eksportu danych.

Generowanie warstwy GIS oraz TERYT

Baza PGN zintegrowana jest z usługami Google Street View oraz Google Maps, co umożliwia podgląd poszczególnych budynków na mapie oraz zobaczenie widoku ulicy w usłudze Street View na postawie współrzędnych GIS lub adresu.

Integracja z GIS

Połączenie GIS z mapami Google

Połączenie GIS z Google Street View

Możliwość integracji z istniejącym systemem GIS oraz wygenerowanie warstwy mapowej z danymi (emisja, norma WT) z bazy. Gotowa warstwa może zostać także połączenia z aplikacjami zewnętrznymi (qGIS, arcGIS) oraz wykorzystana na stronach www.

Mapa z emisją CO2

Możliwość wprowadzania ankiet (PDF) z danymi od mieszkańców oraz ich powiązania z rekordami budynków. Jednocześnie w celu przyspieszenia wprowadzania danych baza umożliwia importowane danych dotyczących ankiet w paczkach ZIP (po kilkaset rekordów).

Wprowadzanie ankiet do Programy Gospodarki Niskoemisyjnej

Przykładowe raporty generowane przez Bazę Gospodarki Niskoemisyjnej.

Efekt ekologiczny - prezentuje dane obliczeniowe o zużyciu energii oraz emisji CO2 dla modułu Budynki.

Raport Efekt ekologiczny

Budynki - formatka przedstawia efekt ekologiczny wraz z raportem według typu budynku, ulic oraz źródła danych.

Efekt ekologiczny dla budynków

Oświetlenie uliczne - formatka przedstawia raport oświetlenia według rodzaju lamp.

Raport oświetlenie uliczna - rodzaje lamp

Inwestycje powiązane z budynkami - dla raportu inwestycji można skorzystać z filtrów według typu i lat. Tak przygotowany raport można wyeksportować do pliku XLS lub PDF.

Inwestycje gminne - termomodernizacja budynków

Planowane inwestycje - raport prezentuje dane dotyczące inwestycji niepowiązanych.

Planowane inwestycje gminne - raport wpływu na środowisko

Skontaktuj się z nami.

Obsługa samorządów

Obsługa samorządów

Chętnie porozmawiamy o możliwości wykorzystania Bazy Gospodarki Niskoemisyjnej w Państwa gminie oraz przygotujemy szczegółową ofertę współpracy.

telefon 32 413 07 09

Zarządzaj energią.
Ogranicz niską emisję.

PGN

W nawiązaniu do najnowszych, światowych trendów oraz realizo- wanej w Polsce polityki w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii, chcemy zachęcić Państwa do współpracy i wykorzystania unikalnej na rynku aplikacji online do zarządzania niską emisją i zrównoważoną energią na terenie miasta i gminy.

W zależności od wielkości gminy proponujemy koszt miesięczny przy umowie rocznej w wysokości (ceny netto):

 • 150 zł dla gmin do 10 tys. mieszkańców
  (lub 1500 zł za rok),
 • 250 zł dla gmin do 50 tys. mieszkańców
  (lub 2500 zł za rok),
 • 350 zł dla gmin do 100 tys. mieszkańców
  (lub 3800 zł za rok),
 • 500 zł dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców
  (lub 5000 zł za rok).
Zapraszamy do kontaktu »

Dlaczego ATsys?

Specjaliści pracujący dla ATsys.pl Sp. z o.o. S.K. działają na rynku usług konsultingowych od 20 lat. Nasza wiedza, doświadczenie i kompetencje wpisują się w korzystne tendencje w zakresie ochrony środowiska oraz działania samorządów w ograniczenie niskiej emisji i skuteczne prowadzenie gospodarki energetycznej.

Nasi specjaliści są liderami w opra- cowywaniu oraz wdrażaniu Programów Ograniczenia Niskiej Emisji. Potwier- dzeniem kwalifikacji jest opracowanie PONE dla kilkudziesięciu samorządów z terenu kilku województw, m.in. Wadowice, Maków Podhalański, Wolbrom, Trzebinia, Limanowa oraz pełnienie roli Operatora Gminnego. Mapa aktualnie realizowanych i zre- alizowanych projektów dostępna jest na stronie niskaemisja.pl.

Opracowaliśmy także i aktualnie spo- rządzamy Plany Gospodarki Nisko- emisyjnej, Programy Efektywności Energetycznej oraz założenia i projekty Planów Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla kilku- dziesięciu gmin w całej Polsce, m.in.: Przemyśl, Piekary Śląskie, Sośnicowi- ce, Krasnystaw, Czechowice-Dziedzi- ce, Kętrzyn, Czyżew, Lubań, Pionki, Środa Śląska, Solec Kujawski, Wło- szczowa, Świdnica, Lidzbark Warm.

Od 2007 r. prowadzimy serwis interne- towy niskaemisja.pl, który dostarcza praktycznych informacji na temat prze- ciwdziałania zanieczyszczeniu powie- trza oraz wspiera działania nisko- emisyjne w gminach. Jesteśmy również autorami Bazy PONE - wyspe- cjalizowanego narzędzia interneto- wego, pozwalającego na komplek- sowe przygotowanie, wdrożenie i re- alizację Programów Ograniczenia Niskiej Emisji.

Naszą przewagą jest nasze doświadczenie.

20
lat doświadczenia

Nasi specjaliści działają na rynku usług consultingowych od 20 lat. Są liderami w zakresie doradztwa niekoemisyjnego dla gmin.

100
gmin

Ponad 100 gmin z całej Polski współpracowało z naszymi specjalistami w zakresie projektów eko-energetycznych.

6000
inwestycji

Nasi specjaliści zrealizowali wraz z gminami ponad 6 tys. inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła,

Więcej informacji o usługach w zakresie energetyki i ekologii na stronie www.atgroupsa.pl

Skorzystaj z funkcjonalności Bazy Gospodarki Niskoemisyjnej. Usprawnij pracę przy ewidencji proekologicznych inwestycji gminnych i uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz na temat produkcji i zużycia energii.

Zapytaj o szczegółową ofertę »
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa polskiego. Strona wykorzystuje pliki cookies. Energia dla Gmin | Więcej o PGN w naszym serwisie niskaemisja.pl